Služby

Preklad


• marketing
• obchodná korešpondencia
• verejná správa
• žurnalistické žánre
• textilníctvo
• manuály
• poľnohospodárstvo
• kultúrne dedičstvo a cestovný ruch
• archeológia, história a iné

(1 normostrana = 1800 znakov)

V prípade väčšieho množstva textu na preklad cena dohodou.

Nie som súdny prekladateľ.

Tlmočenie


• Konzekutívne tlmočenie (Tlmočenie, počas ktorého rozprávač robí pauzy, aby mohol tlmočník v rámci jednej ucelenej myšlienky preložiť niekoľko viet. Tento typ je vhodný na tlmočenie seminárov, obchodných stretnutí a podobne.)

• Simultánne tlmočenie (Simultánne tlmočenie spočíva v plynulom monológu rozprávača, pričom tlmočník prekladá všetky vety s menšou časovou rezervou. Tento typ tlmočenia vyžaduje špeciálnu tlmočnícku techniku.)

• Šušotáž (tlmočník sedí tesne vedľa klienta a šepká mu preklad súčasne s prejavom rečníka. Využíva sa najmä pri malých konferenciách a na poradách.)

• Sprievodcovské tlmočenie – v prípade záujmu Vám môžem vytvoriť program Vami zvoleného mesta/oblasti na mieru

Preklad do slovenského jazyka

1 NS – 10 EUR
 
Preklad do anglického jazyka
1 NS – 12 EUR

Cena za tlmočenie sa stanovuje individuálne
 

Cena zahŕňa prípravu na tlmočenie,
nezahŕňa náklady spojené s vykonávaním tlmočenia (doprava, ubytovanie a pod.).

Ďakujem za zdieľanie