Služby

Preklad


• marketing
• právo
• poisťovníctvo
• obchodná korešpondencia
• verejná správa
• žurnalistické žánre
• textilníctvo
• manuály
• poľnohospodárstvo
• kultúrne dedičstvo a cestovný ruch
• archeológia, história
a iné


Nie som súdny prekladateľ.

Ku každému prekladu pristupujem individuálne. Pošlite mi Váš text a ja Vám obratom zašlem cenovú ponuku.

Tlmočenie


• Konzekutívne tlmočenie (Tlmočenie, počas ktorého rozprávač robí pauzy, aby mohol tlmočník v rámci jednej ucelenej myšlienky preložiť niekoľko viet. Tento typ je vhodný na tlmočenie seminárov, obchodných stretnutí a podobne.)

• Simultánne tlmočenie (Simultánne tlmočenie spočíva v plynulom monológu rozprávača, pričom tlmočník prekladá všetky vety s menšou časovou rezervou. Tento typ tlmočenia vyžaduje špeciálnu tlmočnícku techniku.)

• Šušotáž (tlmočník sedí tesne vedľa klienta a šepká mu preklad súčasne s prejavom rečníka. Využíva sa najmä pri malých konferenciách a na poradách.)

• Sprievodcovské tlmočenie – v prípade záujmu Vám môžem vytvoriť program Vami zvoleného mesta/oblasti na mieru

Ďakujem za zdieľanie